Obsah

Telefonní čísla: p. ředitelka služební  702 673257
                                               soukromý 603 781631

                       MŠ třídy:            Broučci 776 673844

                                                  Berušky 722 755654

                                                   Motýlci 722 755652

                      

                       
 

                       ŠKOLNÍ JÍDELNA: 515 333300 

 

Odhlašování dětí provádějte v MŠ, je také potřeba odhlásit stravu ve ŠJ. Vše možno telefonicky. První den nemoci dítěte máte nárok na vyzvednutí obědu v 11.45 v budově MŠ !

Začátkem školního roku MŠ nabízí depistáž logopedických pracovnic, které vyšetří děti
a doporučí logopedickou péči.

Logopedie Mor. Krumlov p. Řezáčová 775 601915
                                         p. Mejzlíková 774 401339