Obsah

 

 

 

 

 

Od školního roku 2023/2024 je cena ŠKOLKOVNÉHO  300,-/měsíc. Školkovné se platí na účet MŠ. Více informací (číslo účtu, variabilní symbol, den splatnosti) bude mít dítě v šatně ve své přihrádce na začátku školního roku. 

 

Školkovné platí všechny děti, kromě předškoláků. Ti mají vzdělávání povinné.
 
 
Ceny stravného: od února 2023
 

CELODENNÍ

                  děti 2 - 6 let  a děti 7 let

SVAČINA           9,00 ,-             10,00 ,-

OBĚD                24,00 ,-           28,00 ,-

SVAČINA           9,00 ,-             9,00 ,- 

-------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE


ŠKOLKA  je otevřená denně od 6.00 do 16.00 hodin. Do  7.30 se děti scházejí ve třídě Berušek, později se rozdělí do svých tříd. Také odpoledne od 14.45 jsou již všechny děti ve třídě Berušek.

Zadejte si prosím do mobilního tel. číslo na vaši
p. učitelku a volejte v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve školce. Dále si v době nepřítomnosti nezapomeňte odhlásit stravu (515333300), není v naší kompetenci toto zajišťovat, děkujeme.

Vše dětem podepište, do šatny dejte náhradní oblečení.

Přečtěte si prosím "Den ve školce" - 2. strana oddílu nástěnka na webu

                           

 

 

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek - prostřední třída a odtud v 7.00 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví (oblečení přizpůsobte dle počasí).

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Bognerová, ve třídě Motýlků Poláková, ve třídě Berušek p. uč. Vránová a Kellnerová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO