Navigace

Obsah

Nábor žáků
jídelníček
 
 
V souvislosti s novou vyhláškou o stravování se od 1.9.2021 zvyšují ceny stravného:

CELODENNÍ

- děti 2 - 6 let 37,-  a děti 7 let 42,-  Od září 2021 budou děti rozděleny do tříd tak, jako
v letošním roce. Nedojde tedy k žádnému přesunu dětí do třídy Motýlků - děti zůstanou ve svých třídách. Jedná se o silnější ročníky dětí a třída Motýlků by byla naplněna nad povolenou kapacitu.
Nadále budeme vaše děti vzdělávat podle RVP PV a ŠVP. 

-------------------------------------------------------


ŠKOLKA  je otevřená denně od 6.00 do 16.00 hodin. Do  7.30 se děti scházejí ve třídě Berušek, později se rozdělí do svých tříd. Také odpoledně od 14.45 jsou již všechny děti ve třídě Berušek.

Zadejte si prosím do mobilního tel. číslo na vaši
p. učitelku a volejte jí v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve školce. Dále si v době nepřítomnosti nezapomeňte odhlásit stravu (515333300), není v naší kompetenci toto zajišťovat, děkujeme.

V měsíci říjnu budeme opět sbírat starý papír, vše vyvěsíme na nástěnky.

Vše dětem podepište, do šatny dejte náhradní oblečení.

Přečtěte si prosím Den ve školce - 2. strana oddílu nástěnka na webu

                           

 

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.30 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO