Navigace

Obsah

 

Mateřská škola Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA  ROK 2021 

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů předkládáme Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021.

 

 

Za sledované období leden až prosinec 2021 bylo podáno:

 

a)      podané písemné žádosti o informace       0

b)      podané odvolání                                    0

c)      opis podstatné části rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí

         o odmítnutí poskytnutí informace             0

            d)  počet stížností podaných podle § 16a           0
 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona:
V průběhu roku 2018 zaměstnankyně školy poskytly ústní a telefonické informace, nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). Nebyly vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením.
Zpracovala : Hana Kellnerová, ředitelka                                                     Dne: 27.3.2022