Navigace

Obsah

 

Mateřská škola Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2022 

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů předkládáme Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2022.

 

 

Za sledované období leden až prosinec 2022 bylo podáno:

 

  1. podané písemné žádosti o informace 0

  2. podané odvolání 0

  3. opis podstatné části rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí

       o odmítnutí poskytnutí informace 0

      d. počet stížností podaných podle § 16a 0
 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona:


V průběhu roku 2022 zaměstnankyně školy poskytly ústní a telefonické informace, nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). Nebyly vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením.
Zpracovala : Hana Kellnerová

                      ředitelka                                                                                        Dne: 28. 2. 2023