Obsah

Prezentace školy

 
 Výstavba budovy MŠ započala v květnu 2006 a kolaudace proběhla již téhož roku a to 28.11.2006.
Od ledna 2007 jsme zahájili provoz v této nové trojtřídní mateřské škole, která vyhovuje přísným hygienickým a stavebním podmínkám. Kapacita školy je 75 dětí. Tvar budovy je do písmene L a z tohoto důvodu máme 2 vchody.
Jednotlivé sekce obsahují vždy hernu, která zároveň slouží i pro odpolední odpočinek dětí. Dále je zde moderní umývárna s dětskými toaletami a kabinet pro učitelky a provozní zaměstnance. Zde jsou šatní skříňky a skříně pro pomůcky, stůl pro související práci učitelek a místo, kde lze trávit pracovní přestávku.
V jedné sekci je třída pro logopedii a počítače. V další je zase výtvarný kabinet a kancelář ředitelky. Ve třetí je izolační místnost pro případ infekční nemoci dítěte. Do té je zvláštní vchod zvenčí a zároveň vedle je WC s umývadlem, kam nemají ostatní děti přístup. Pamatováno je i pro tělesně znevýhodněné děti. Je zde k tomuto účelu speciálně vybavena jedna toaleta a bezbariérový přístup zvenčí je situován ze dvorní části.
V každé sekci mají zaměstnanci sprchový kout, WC a umývadlo. Pro úklidové práce a vytápění jsou rovněž tři technické místnosti.
Součástí jsou v každé sekci výdejny stravy, rovněž zcela nově vybavené. Stravu převážíme ve várnicích ze sousední základní školy pouze pár metrů přes dvoreček.
Budova je vytápěna zemním plynem a v hernách máme kromě radiátorů i zemní vytápění. Třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem. Je volen tak, aby byl přístupný dětem a zároveň funkční, aby dělil třídu na koutky pro hry dětí a zároveň umožňoval učitelce přehled ve třídě. Jelikož je vyroben dle našich požadavků na zakázku, doplňují ho ve stejném duchu i kryty na topení a ostatní dekorace.
K mateřské škole přiléhá dvorek pro pobyt jedné třídy dětí. Ostatní kapacita venkovní plochy je vyřešena novým hřištěm naproti mateřské škole. Pro pobyt dětí volíme vycházky do okolí a možnost sportovního vyžití na přilehlém hřišti požárníků a fotbalistů.
 
Oba kabinety pro zaměstnance jsou vybaveny novým nábytkem, pracovním stolem, počítačem a tiskárnou. Průběžně nakupujeme hračky. Jejich sortiment se snažíme obnovovat a rozšiřovat dle finančních možností.
Prostory MŠ jsou vymalovány vkusnými dětskými pohádkovými motivy.
 
Provoz běží ve třech třídách a zajišťuje ho 7 učitelek/včetně ředitelky/ a 3 provozní zaměstnankyně. 2 učitelky pracují pouze ve zkrácené pracovní době a to při pobytu venku, kdy je potřeba dohled dalšího pedagoga. Učitelky mají středoškolské, nebo vyskoškolské pedagogické vzdělání pro učitelství mateřských škol. 
 
Přijímání dětí probíhá v květnu. Mohli jsme uspokojit veškeré zájemce. V dalších letech bude v obci probíhat výstavba dalších bytů a domků, což je pro MŠ příznivé z hlediska naplněnosti kapacity.
 
Mateřská škola má webové stránky na adrese www.mshosteradice.cz. Jsou zde k nahlédnutí i fotografie z aktivit školy.