Navigace

Obsah

sběr papíru

stravné

 

Školkovné za měsíc září vybíráme v pátek 13. 9. v jednotlivých třídách, opět můžete zaplatit na celý rok, nebo na pololetí předem, částka činí 200,- Kč/měsíc.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   ZAČNE V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019

ŠKOLKA

 

►Opakovaná prosba: když má vaše dítě narozeniny, doneste ostatním dětem pouze gumové bonbony,

nebo raději jablíčka, ovoce, něco zdravého...fantazii se meze nekladou.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám jde všem
o stejnou věc – zdraví vašich dětí, děkujeme.

____________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

V letošním školním roce nám obec Hostěradice poskytla finance na zabezpečení další pracovnice u dětí ve třídě Berušek. Jedná se o velmi přínosnou pomoc pro paní učitelku, zejména ve třídě s malými dětmi. 

Ve třídě Motýlků působí souběžně s paní učitelkou školní asistentka, finance pocházejí z grantů evropské unie, prozatím do února 2019, budeme se snažit její funkci zachovat i nadále. Školní asistentka bude také vypomáhat ve třídě Broučků při pobytu venku a jako paní učitelka v odpoledních hodinách zajistí odpočinek dětí střídavě ve třídě Broučků a Motýlků.

 

 

  

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.45 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO