Navigace

Obsah

  •  U paní učitelky jsou k vyzvednutí vániční fotografie dětí.

     
  • Stravné vybírá vedoucí ŠJ 27.11.
    v obvyklém čase, děkujeme.

 

Co nás čeká:
 

1. Dne 26. listopadu v 8.00 v ZŠ navštívíme představení spisovatele a malíře Adolfa Dudka, prosíme doveďte děti do MŠ včas, svačit budeme již v 7.30 !!!! (cena asi 50,- Kč, hrazeno z financí na divadélka)

2. Dne 27. listopadu shlédnou děti program polytechnické výchovy "Malá technická univerzita"
hrazeno z projektu polytechnické vzdělávání.
Opět svačíme již v 7.30, doveďte prosím děti včas!!!


 

!!!! V roce 2019 končí provoz MŠ ve středu 18. prosince, sejdeme se opět až 6. ledna 2020

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.45 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO