Navigace

Obsah

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Vážení a milí rodiče.

 

Děkujeme Vám všem za celoroční spolupráci,vstřícnost,pomoc,dobrou náladu a úsměv při našich společných aktivitách.

 

Děkujeme za sponzorské dary,které obohacují vzdělávání Vašich dětí a kouzlí radost v dětských očích.

 

Vážíme si Vaší přízně.

 

Krásné prožití letních dnů a dětem nádherné prázdniny se skvělými zážitky přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Hostěradice.

 

     DĚKUJEME      

 

 

 

  

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.45 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO