Navigace

Obsah

 

STRAVNÉ ZA ČERVENEC SE VYBÍRÁ V ÚTERÝ 16.7. OD 6,00 - 8,30

 

Přejeme Vám všem krásné léto, odpočiňte si, prožijte je ve zdraví, klidu a letní pohodě, ať všichni načerpáme síly a chuť do dalšího školního roku.

ll

 

I N F O R M A C E  O                                  P R Á Z D N I N O V É M  P R O V O Z U  M Š 

Děti, které nebudou navštěvovat MŠ v průběhu letních prázdnin, si do pátku 28. června odnesou všechny své věci ze šatny (bačkory, oblečení, atd,..) a také hrníček ze třídy. Je také potřeba si zajít ve středu 26.6. od 6,00 - 9,00 do jídelny, kde vám budou vyplaceny přeplatky.

Děti, které budou navštěvovat MŠ během letních prázdnin, si odnesou pouze hrneček. Ostatní věci si vezmou až poslední den školky, a to 19.7. 2019, kdy se také  bude platit školkovné za prázdniny.

Prázdninový provoz bude probíhat ve třídě Berušek a Broučků. Do 7,30 doveďte děti do Berušek jako obvykle. Potom půjdou do své třídy. 

Prosím, hlaste nám, nebo volejte, jakékoliv absence vašich dětí.

DĚKUJEME

 

►Opakovaná prosba: když má vaše dítě narozeniny, doneste ostatním dětem pouze gumové bonbony,

nebo raději jablíčka, ovoce, něco zdravého...fantazii se meze nekladou.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám jde všem
o stejnou věc – zdraví vašich dětí, děkujeme.

____________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

V letošním školním roce nám obec Hostěradice poskytla finance na zabezpečení další pracovnice u dětí ve třídě Berušek. Jedná se o velmi přínosnou pomoc pro paní učitelku, zejména ve třídě s malými dětmi. 

Ve třídě Motýlků působí souběžně s paní učitelkou školní asistentka, finance pocházejí z grantů evropské unie, prozatím do února 2019, budeme se snažit její funkci zachovat i nadále. Školní asistentka bude také vypomáhat ve třídě Broučků při pobytu venku a jako paní učitelka v odpoledních hodinách zajistí odpočinek dětí střídavě ve třídě Broučků a Motýlků.

 

 

  

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.45 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO