Navigace

Obsah

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace

                                  

                                                                                                                                

Školní vzdělávací program

Rok se sovičkou

2019/2020


 

 

ŠVP byl inovován ke dni 1. 9. 2019
Zpracovala: Hana Kellnerová, ředitelka ve spolupráci s kolektivem MŠ

Platnost: od 1. 9. 2019
 

Č.j.
Spisový znak: 3.6
Skartační znak: A 10

 

 

                                                                             

 

 

Rok se sovičkou

 

 

 

Motto:

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“

 

Autor: ROBERT FULGHUM

 


OBSAH:

 

I. Identifikační údaje ………………………………………….. 3


II. Obecná charakteristika Mateřské školy …………………... 4 - 5


III. Podmínky předškolního vzdělávání ……………………….. 5 – 14


IV. Organizace vzdělávání ..….........………………………….... 13 - 14

V. Charakteristika vzdělávacího programu…………………... 17 - 19

VI. Vzdělávací obsah – bloky, charakteristika, témata….……. 20 – 23

VII. Další programy, aktivity ………………………………..... 50

VIII. Evaluační systém MŠ .………………………………….…. 51 - 56

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje o MŠ

 

 

Název školy: Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Adresa: Hostěradice 81, 671 71

Zřizovatel: Obec Hostěradice 57, 671 71

Pracovnice: 7 pedagogických a 3 provozní zaměstnankyně

 

 

 

IČO: 70997276

Tel. 702 673257, mobil: 603 781631

E-mail:mshost@seznam.cz

Internetové stránky: www.mshosteradice.cz

Kapacita MŠ: 75

 

 


 

 

 


  

 


 


 


II. Obecná charakteristika MŠ

Budova MŠ je v provozu od ledna 2007. MŠ je trojtřídní, s kapacitou 75 dětí, rozdělené do tří heterogenních, tzn. smíšených tříd.
Třída Berušky – děti od 2 do 5 let
Třída Broučci – děti od 2 do 5 let
Třída Motýlci – děti od 5 do 7 let

 

Budova tvaru L je rozdělena do tří tříd, které slouží jako herna a zároveň jako místo odpočinku.
U každé herny je vždy umývárna s dětskými toaletami, šatna, kabinet pro učitelky a provozní zaměstnance. V jedné sekci je izolační místnost pro případ infekčního onemocnění dítěte,
je zde i toaleta s umyvadlem, kam nemají přístup ostatní děti.
Školka má také bezbariérový přístup, v chodbě je bezbariérové wc.
Součástí každého oddělení je výdejna jídel, stravu zajišťuje ZŠ, která je vzdálená jen několik metrů od MŠ. Školka je vytápěna zemním plynem, topení je také v podlahách.
Třídy jsou vybaveny barevným nábytkem rozděleným na hrací centra.
K MŠ přiléhá dvoreček, který výměrou odpovídá pouze kapacitě jedné třídy, proto využíváme zřizovatelem vybudovanou zahrádku s průlezkami, houpačkami a dalším vybavením.
Zahrádka vyhovuje opět jedné třídě, třetí třída využívá prostory hřiště požárníků,

chodí na vycházky. Máme vypracovaný plán střídání, každá učitelka tedy ví, kde budou děti trávit pobyt venku a může si připravit činnosti.
Od podzimu do jara nám  ZŠ půjčuje prostory tělocvičny.
Provoz tříd je celodenní. Zajišťuje jej 7 učitelek (včetně p. ředitelky) a 3 provozní pracovnice.
2 p. učitelky pracují pouze na překrývání učitelek při pobytu venku.
Již druhý školní rok vykonává jedna p. uč. také funkci školního asistenta – projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování. ( Šablony I a II ). Všechny učitelky mají středoškolské pedagogické vzdělání, dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání, také školní asistent splňuje dané požadavky na vzdělání a studuje předškolní pedagogiku. MŠ se také zapojila do projektu MAP (Moravský Krumlov) a druhým rokem do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ (Sokol).
Přijímání dětí probíhá podle platných zákonů a vyhlášek.


 

III. Podmínky předškolního vzdělávání


Věcné, materiální podmínky:

Prostorové podmínky MŠ jsou dostatečné vzhledem ke stanovené kapacitě. Budova i vybavení nábytkem a zařízením jsou od roku 2007. Nábytek je funkční, barevný, celkově ladí s prostředím každé třídy. Postupně jej opravujeme, doplňujeme
a přestavujeme do center aktivit. Máme tři samostatně fungující třídy, každá s příslušenstvím – umývárna, šatna. Všechny prostory MŠ odpovídají hygienickým požadavkům. Pro odpočinek dětí jsou zakoupeny postýlky – odpočinek dětí probíhá ve všech třídách, „nespící“ děti mají možnost hrát si, kreslit, prohlížet knihy...
Vybavení hračkami je potřeba stálá, snažíme se reagovat na složení tříd a vybírat hračky podle zájmů dětí a také podle učitelek, v posledních letech také podle věkového složení dětí (dvouleté děti). Hračky jsou uloženy v dosahu dětí, třídy rozděleny na hrací centra. Tato centra přestavujeme taktéž podle složení třídy vždy na začátku školního roku. Ve třídě Broučků a Berušek je dětmi hojně využívaný cvičební koutek – žebřiny se skluzavkou, děti jsou obratné, je uspokojena jejich přirozená potřeba pohybu.

Z projektu Šablony I jsme zakoupili „tablety,“ které s dětmi využíváme, zejména při práci školního asistenta s vytipovanými dětmi.
Vstupní prostory a chodby jsou vymalovány obrázky s dětskými motivy pohádek z večerníčků.

Prostory šaten zdobí práce dětí, taktéž třídy jsou jimi vyzdobeny. Pravidelně provádíme výmalbu tříd a prostor školky vždy v období letních prázdnin. Namísto značek mají děti svoji fotku.
K budově patří oplocený prostor – dvoreček, vydlážděný a zčásti travnatý, vybavený hracími prvky, odpovídajícími bezpečnostním normám. Je zde také samostatná toaleta. P. učitelky si na dvorečku vyhradily prostor pro pěstování zeleniny spolu s dětmi, na záhonku pěstují ředkvičky, jahody a kedlubny. V rámci celoročního projektu Rodina spolu jsme zahrádku oživili spolu s dětmi a rodiči o květinovou zahrádku a zasadili keře a jehličnatý strom. Také nám rodiče s dětmi pomohli vyzdobit trávník vyvýšeným záhonem. Obnovili jsme společně výmalbu chodníku- skákací panák, housenka. Hračky jsou na dvorečku ukládány do dřevěné chatky. Pískoviště je chráněno plachtou, která po vysunutí slouží jako stínítko pro děti.
V loňském roce jsme vybavili „vozový park“ zejména pro starší děti – šlapací motokáry. K pobytu venku využíváme také zahrádku, vzdálenou asi 200m – je na dohled MŠ. Je opět plně vybavena herními prvky, toaletou, chatkou na úklid a hraní. V pískovištích pravidelně vyměňujeme písek dle stanovených norem. Na jaře 2019 zde bylo vyměněno ohrazení pískoviště.

Rovněž máme k dispozici fotbalové hřiště a hřiště hasičů obce. Rádi chodíme i na vycházky do okolí Hostěradic a na kopec ke kapličce.
ZŠ nám umožňuje podle rozvrhu návštěvy tělocvičny, zejména v zimním období, třídy se zde střídají. Také máme možnost využívat hřiště pro enviromentální výchovu, ekologii.

Do MŠ jsou zpravidla 1x za měsíc zvány společnosti, divadélka, která pro děti hrají divadelní představení, nabízejí zajímavé a pro děti přizpůsobené besedy, představení, koncerty. Spolupracujeme se ZŠ a využíváme i jejich nabídky těchto aktivit.

Záměry:
- výmalba tříd a chodeb MŠ
- vybavení hračkami, didaktické pomůcky do koutků zejména z projektu
Šablony I a II
- výměna písku v pískovišti (pravidelně po dvou letech)
- do budoucna opravy všech wc ve třídách dětí

- pravidelný servis oken a dveří, okapů
- dovybavení dvorečku ( domeček pro děti, stínové stanoviště)

 

Životospráva:
Dětem dovážíme stravu ze Školní jídelny, která je v budově ZŠ vzdálené několik metrů od MŠ. Je zajištěna dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka, po celý den pitný režim. Vše odpovídá požadavkům a kritériím správné výživy, za což zodpovídá vedoucí ŠJ a ředitelka ZŠ. Je zachována vhodná skladba jídelníčku.
Děti do jídla nenutíme, pouze nabízíme, děti jsou vedeny ke zdravé výživě.
Všechny děti mají možnost volby porce a množství jídla, možnost si přidat.
Mezi ranní svačinou a obědem je časové rozmezí maximálně 3 hodiny, odpoledne 2,5 hodiny. Během celého dne je dětem zajištěn pitný režim, který funguje formou sebeobsluhy, každé dítě má svůj vlastní hrníček. Také na dvorečku a zahrádce, pokud jsou děti na vycházce, vracejí se napít na dvoreček MŠ, podle potřeby dětí. Zahrádka má vlastní přívod vody, děti se zde můžou napít kdykoli podle potřeby.

Záměry:

- nadále vést děti k samostatnosti v sebeobsluze ( co zvládnou samy, dělají samy podle svých schopností)
- naučit děti zdravému stolování

- vnímat stolování jako společenský akt, kterého se mohou zúčastnit např. přípravou jídla podle svých možností (dopomoc ml. kamarádovi, samostatné mazání pomazánky – starší děti, atd.)
- používat příbory, starší děti pomáhají mladším, starší děti si nalévají polévku samy

- nadále si všechny děti mažou samy pomazánku, starší pomáhají, jdou příkladem
 

Pobyt venku: bývá zpravidla 2 hodiny, pouze při nepříznivém počasí se činnosti přesunují do tříd, nebo do tělocvičny ZŠ. Pobyt venku pružně upravujeme, podle počasí. Při pobytu venku respektujeme dětskou potřebu volného pohybu bez organizování, podle zájmu dětí jsou zařazovány organizované činnosti, v letních měsících jsou děti co nejvíce venku, činnosti přesouváme na pobyt venku.

Odpočinek po obědě je organizován ve všech třech třídách, dětem, které pouze odpočívají, jsou nabídnuty chvíle odpočinku a klidné hry – prohlížení knížek, stavebnice, kreslení, atd.
Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, odpočinku, zařazujeme tělocvičné chvilky, pohybové aktivity.
V letním období mají děti možnost osvěžit se v malém bazénku, hrát si s vodou – vodní dráhy.

 

Záměry:
- podpora zdravého životního stylu pohybem a pobytem venku, otužování vzduchem, vodou.
- možnost volby, nabídka, ochutnávání

- nespící děti mají možnost vybrat si náhradní klidové aktivity
- nadále si děti chystají lůžkoviny samy, také samy uklízejí lůžkoviny po odpočinku, starší pomáhají mladším dětemPsychosociální podmínky:

Adaptační proces je rodičům přiblížen ještě před vstupem dítěte do MŠ (schůzka s rodiči v červnu), rodiče si mohou zvolit způsob adaptace dle nabídky – kratší doba bez rodiče, s rodičem, se svačinkou, nebo bez ní, mohou se dohodnout pouze na některých dnech docházky.
Děti, které nastoupí do MŠ až od ledna 2021, mají možnost MŠ s rodiči navštěvovat od září každou středu odpoledne a zmapovat tak prostředí MŠ.

MŠ má tří heterogenní třídy, ve dvou třídách jsou děti ve věku 2 – 5 let, ve třetí třídě děti 5 – 7 leté. Při plnění cílů je brán zřetel na věk i schopnosti dětí, převažuje motivační nabídka činností, děti se mohou zapojit postupně, mají možnost výběru z činností, převažuje spontánní hra.

 


Učitelky se snaží pracovat tak, aby věděly a) Jaký je můj cíl?

b) Jak nejlépe cíle dosáhnu?
c) Plán - činnost
d) Vyhodnocení- dosáhli jsme cíle?

Ve třídách si děti spoluvytvářejí pravidla soužití pod vedením p. učitelky, snaží se jimi řídit, respektovat je. Atmosféra ve třídě vzniká společenstvím té které skupiny dětí, nezapomínáme na demokratické jednání, vhodný vzor a příklad, kladný přístup. Pedagogický styl vychází z osobnosti učitelky. Vzhledem ke koncepci MŠ, kterou jsme si společně zvolili, je naším cílem jednat citlivě, ohleduplně, hodnotit objektivně, dávat dětem prostor k samostatnému rozhodování a vyjadřování pocitů, na základě dětských zkušeností je dovést k poznávání / někdy i negativnímu / vlastní zkušeností. Dítě má podle naší koncepce vidět příkladnou komunikaci dospělých, zejména učitelek, rodičů – vytváří se vzájemná důvěra, tolerance, spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, povzbuzení, neporovnáváme výkony. Učitelky vhodně ovlivňují negativní vztahy, podporují kamarádství. To vše také pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci jejich možností.
 

Záměry:
-
motivace dětí pomocí plyšové sovičky, která nás bude celým rokem provázet
a navštěvovat děti i v jejich rodinách – podpora rodinného soužití a spolupráce s rodinou a MŠ

- stanovovat cíle podle diagnostiky dítěte

- rozvíjet myšlení dětí, rozšiřovat a prohlubovat jejich vědomosti, dovednosti
- podpora rovnocenného postavení dětí (děti se spec. potřebami) prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí starších, předcházení rizikovému chování u dětí při vstupu do ZŠ
- ve spolupráci s rodiči se zaměřit na výslovnost u dětí, logopedické chvilky
další vzdělávání pedagogických zaměstnanců v oblasti logopedie
- podpora polytechnické výchovy, nákup pomůcek, vybavení, využití nabídky vzdělávání učitelek v oblasti polytechniky
- pokračování v třídění odpadu v jednotlivých třídách a také ve výdejnách – nepedagogičtí zam., v kancelářích a kabinetech – jdeme příkladem (od roku 2013), ekologická výchova, ochrana přírody
- ochrana přírody, zapojit rodiče, jít příkladem, kontakt s přírodou, vycházet z ročního období, vlastní záhonky na dvorečku, využívání ekolog.hřiště ZŠ
- počítačová technika (tablety) využití dle stanovených pravidel, limit 10 minut dítě, střídání dětí
- zařazovat aktivity společně pro všechny děti, vhodnou motivací zapojit postupně i ty, které jen přihlížejí, učit děti domluvit se, říct svůj názor, umět ustoupit, vyjednávat, dělat kompromisy

- celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ - podpora tělesného rozvoje dětí, již druhým rokem
 


Řízení MŠ:

Ředitelka MŠ ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi stanoví školní řád, odpovědnost jednotlivých pracovníků a náplň práce zaměstnanců. Pracovní doba, rozvrh směn, evidence docházky a organizační řád jsou jasně určeny.
Zodpovídá za BOZP, pracovní podmínky, hospodaření, finance.
Ředitelka zpracovává veškeré dokumenty a změny vzdělávacího programu
po analýze výchovně vzdělávací práce předchozího školního roku, ve spolupráci s učitelkami.

Učitelky zpracovávají hodnocení průběžně ve třídách a na konci školního roku, vedou záznamy o dětech. Ředitelka zpracovává hodnocení na konci školního roku.

Ředitelka vede, koordinuje a motivuje kolektiv zaměstnanců MŠ, vytváří podmínky pro zaměstnance MŠ. Tuto činnost kontroluje, vyhodnocuje.
Ředitelka provádí hospitační kontroly, krátké vstupy do vzdělávacích činností, zpracovává analýzu hospitační činnosti.

Spolupráci se zřizovatelem zajišťuje ředitelka. MŠ spolupracuje se ZŠ, dětskou lékařkou, PPP, SPC Brno, logopedy, okolními školkami, OÚ Mor. Krumlov.
 

Pedagogické a personální zajištění:

Mezi zaměstnankyněmi MŠ panují hezké osobní vztahy, otevřená a vstřícná komunikace – jsme malý kolektiv, který funguje tím, že spolupracujeme.
To se odráží ve výchovné procesu, ve spolupráci s rodiči, zřizovatelem, celkové atmosféře v MŠ.

Pro rodiče jsou v každé třídě informační nástěnky, webové stránky školky.

Kolektiv pracovnic sestává z 10 osob, z toho 7 pedagogických pracovnic a 3 provozní zaměstnankyně, z nichž jedna je školnice a pracovnice pro výdej stravy, druhá je uklízečka a pracovnice pro výdej stravy, třetí je uklízečka.
2 učitelky pracují v MŠ na zkrácený úvazek – překrývání pedagogů při pobytu venku. Jedna učitelka zastává zároveň funkci školního asistenta.
Pedagogické pracovnice mají středoškolské pedagogické vzdělání, dvě vysokoškolské. Zaměstnanci se podle potřeb účastní pedagogických porad, vzdělávají se v samostudiu, nebo na kurzech, školeních dle nabídky školícího centra a finančních možností MŠ, také v rámci projektu Šablony I a II využíváme nabídky seminářů. Všechny učitelky stejnou měrou zajišťují akce pro rodiče s dětmi, podílejí se na zábavných aktivitách pořádaných MŠ – výlety, divadla, slavnosti atd.

Překrývání učitelek je zajištěno ve třídě Broučků a Berušek a to na pobyt venku,
ve třídě Motýlků pracuje souběžně s učitelkou školní asistent ( Šablony I a II ).

 

 

Záměry:

- v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zajistit logopedickou prevenci
- zakoupení další vhodné odborné literatury pro ped. pracovnice a pro rodiče
- nabídka vzdělávání se zejména pro začínající učitelky
- všechny učitelky si podle plánu dalšího vzdělávání nastudují pedagogické zákony, vyhlášky
a vhodnou literaturu týkající se zejména oblasti individualizace, komunikace atd. O všech
poznatcích postupně informují ostatní pedagogické pracovníky – porady, rozhovory, diskuze.
- pokračovat ve vzdělávání se v oblasti individualizace, dvouleté děti, semináře, kurzy atd.

- vzdělávání v nabídce OP VVV - Šablony I a II (nabídka seminářů a vzdělávacích akcí v rámci dotace pro MŠ)

 

Spoluúčast rodičů:
MŠ podporuje rodinnou výchovu, informuje o vzdělávacích a výchovných činnostech, vysvětluje, vybízí ke spolupráci. Ve vztazích s rodiči je důležitá vzájemná tolerance, důvěra, otevřenost
a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost po domluvě vstupovat do pedagogického procesu ve třídách, spolurozhodují o zábavných aktivitách pro děti, hodnotí, zajímají se o dění v MŠ.

MŠ nabízí zapůjčení pedagogické literatury, nabízíme poradenský servis pomocí rady učitelek, nebo odbornou péčí, 1x za tři měsíce konzultační schůzky.

Pedagogové chrání soukromí rodiny, jednají taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Formy spolupráce:
1) s rodiči:
- individuální konzultace
- příprava programů a besídek při různých výročích, vhodnou formou
- akce pro rodiny
- logopedická péče, konzultace, informace
- akce v rámci ekologické výchovy
- informační nástěnky
- výstavky dětských prací
- třídní schůzky (červen, začátek školního roku)
- informační letáčky

- zařazování anket ke zjišťování spokojenosti

- jednáme vstřícně v duchu hesla jde to, zkusíme to, budeme vyjednávat

- oslovení rodičů ve vstupním dotazníku – s čím nám chcete a můžete pomoci?

2) se zřizovatelem:
- zabezpečení chodu MŠ
- spolupráce při tradičních akcích (vítání občánků, vánoční strom atd.)

- údržby, rekonstrukce

3) se ZŠ, ŠJ:
- návštěvy divadelních představení organizovaných MŠ

- spolupráce při organizaci karnevalu v únoru

- návštěva předškoláků v ZŠ, seznámení se s prostředím
- využívání tělocvičny ZŠ, ekologického hřiště
- sestavování jídelníčku, konzultace, hygienické normy
- předčtenářská pregramotnost, společné aktivity, návštěvy, výměnné akce

4) další spolupráce:
- spolupráce s PPP např. při odkladech školní docházky, problémové děti, OSPOD
- zpracování IVP pro integrované děti, děti cizince
- vybavení MŠ vhodnými pomůckami pro integraci
- pediatři
- kliničtí logopedové

- SDH Hostěradice, exkurze

- místní knihovna, spolupráce

- spolupráce s okolními MŠ, vzájemné návštěvy, výlety

 

Záměry:

- schůzky s rodiči

- prezentovat a informovat o projektech MŠ („ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“) rodiče, veřejnost, zřizovatele

- větší informovanost rodičů – ŠVP, naše záměry a spolupráce, individuální přístup. Řídit se heslem: jde to, zkusíme to, budeme vyjednávat
- po dohodě s rodiči pokračovat v nabídce individuální schůzky pro rodiče – konzultace 1x za čtvrtletí, podle zájmu pomáhat ve spolupráci s rodiči dětem zvládnout přípravu na vstup do ZŠ

- zapojení rodičů do projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
-
maňásek sovička provází děti celým školním rokem, navštěvuje děti doma, děti o návštěvě s rodiči informují ostatní (zápisník sovičky). 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření se dělí
do pěti stupňů. Podpůrná
opatření 1.stupně zpracovává škola vždy na základě diagnostiky – plán pedagogické podpory (PLPP).
PLPP je zpracován dle přílohy k vyhlášce č.27/2016. Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží, speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování plánu. Plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby  Seznámíme s ním zákonného zástupce a vyhodnocujeme jej nejpozději po 3 měsících po zahájení podpůrných opatření. Při tvorbě PLPP jsou zohledněny důvody, pro které je dítě vzděláváno podle PLPP, stanoveny cíle a metody, jak dosáhnout těchto cílů a upravena organizace vzdělávání dítěte. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. Mateřská škola průběžně PLPP aktualizuje a vyhodnocuje. Více viz. vzor PLPP 
Podpůrná opatření 2. - 5. stupně zpracuje škola po doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a to pomocí IVP – individuální vzdělávací plán.
Pravidla pro tvrobu IVP:
Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte tak, aby dosáhlo co největší samostatnosti v rámci svých možností.
Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 2. - 5. stupně zahrnuje škola do vzdělávání podpůrná opatření. IVP zpracovává škola ve spolupráci se ŠPZ. Za jeho zpracovnání je odpovědná ředitelka MŠ, zajišťuje funkci asistenta pedagoga. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného souhalsu zákoného zástupce dítěte.

 • je zajištěno osvojení si specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

 • jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky

 • je zajištěna přítomnost asistenta

 • počet dětí ve třídě je snížen

Vyhodnocování IVP:
IVP škola vyhodnocuje ve spolupráci se ŠPZ nejméně 1x ročně
Záměry:
-
spolupráce s rodinou dítěte

- respektování osobnostních předpokladů dítěte
- pozitivní zpětná vazba pro dítě

- spolupráce s PPP a psychologem

- zajištění bezpečnosti dítěte a vhodných pomůcek, hračekVzdělávání dětí nadaných

MŠ vytváří podmínky k využití pro každé dítěte s ohledem na jeho individuální

možnosti. Mimořádné nadání škola zjišťuje ve spolupráci s PPP a zákonnými zástupci, škola vypracuje pro takto nadané dítě IVP, který vyhodnocuje opět ve spolupráci s PPP nejméně 1x ročně.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Vzdělávání dětí od dvou do tří let je v MŠ specifickou oblastí, ve které je potřeba respektovat vývojové zvláštnosti dětí. Mateřská škola je pro takové dítě první sociální zkušeností, projevuje se potřebou vazby na dospělého, v tomto případě

na učitelku, která je pro dítě zástupcem rodiče a jeho oporou. Pedagog citlivě přizpůsobuje nabízené činnosti, ponechává co největší prostor pro volné hry
a pohybové aktivity, stává se zástupcem rodiče.


 

Podmínky pro vzdělávání:
Věcné, materiální podmínky
V naší MŠ jsou heterogenní třídy a proto je vybavení tříd přizpůsobené věku,
aby hračky a pomůcky používaly omezené skupiny dětí (podle věku). Pedagogové posoudí, zda jsou hračky pro dvouleté děti vhodné, nastaví srozumitelná pravidla. Bezpečnost dětí lze zajistit také uzavíratelnými skříňkami, vyššími policemi atd.

Vybavení dvorečku a zahrádky posyktuje dostatečný prostor pro volný pohyb dětí, pedagogové zajišťují využívání pouze takového vybavení, které odpovídá věku dětí, jejich vzrůstu a možnostem. V případě nutnosti školka zajistí vhodné prostory pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí.
Hygienické podmínky
V oblasti hygienického zařízení je školka vybavena podle platných norem a zajišťuje tak pro dvouleté děti vhodné podmínky.

Životospráva
MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte ml. tří let, a to tak, aby se dítě v MŠ pokud je přítomno, stravovalo vždy.

Psychosociální podmínky

Pro děti je zajištěn vhodný adaptační režim, který je v součinnosti se zákonnými zástupci. Rodiče si mohou zvolit způsob adaptace dle nabídky – kratší doba bez rodiče, s rodičem, se svačinkou, nebo bez ní, mohou se dohodnout pouze na některých dnech docházky. Dětem zajišťujeme vyhovující režim dne, zejména pravidelnost, dostatek času na činnosti atd. Dětem je umožněno používání osobních specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Činnosti jsou realizovány v menších skupinách a individuálně, podle potřeb dětí., také pravidelný denní režim, jednoduchá pravidla, srozumitelné „mantinely.“
 

 

Personální podmínky:

Pedagogové v MŠ pracují tak, aby byl zajištěn plynulý provoz MŠ ve všech třídách. Na dobu pobytu venku jsme zajistili překrývání pedagogů do třídy Berušek
a Broučků, ve třídě Motýlků tuto funkci zastává školní asistent - projekt OP VVV
– Šablony I a II. V rámci šablon se učitelky také vzdělávají v oblasti výchovy dvouletých dětí.


Záměry:

- vzdělávání učitelek zejména v obl. individualizace
- zajistit vhodné podmínky pro dvouleté děti a děti se SVP

- spolupráce s rodiči

- spolupráce s ostatními organizcemi

- prezentovat výsledky

 

IV. Organizace vzdělávání
 

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a kritérii k přijímání dětí, která vydává ředitelka MŠ ve spolupráci s ostatními pedagogy. Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti od 2 do 6 let. Přijímání probíhá formou zápisu, v květnu daného školního roku – viz. web MŠ, nástěnky, hlášení OÚ. Od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku je pro toto dítě předškolní vzdělávání povinné. (§ 34 Š. zákona a Školní řád MŠ). O přijetí/nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školky podle § 34 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), podle kritérií a kapacity školky
a o svém rozhodnutí informuje písemně zákonné zástupce – blíže Školní řád. MŠ zařazuje děti do tříd tak, aby jejich složení bylo vyvážené, respektujeme přání rodičů – pobyt dětí se sourozencem, kamarádi, známí.MŠ Hostěradice má tři třídy.

Třída Broučků je určena dětem od dvou do pěti let. Třída je přizpůsobena pro tyto nejmenší děti, zejména rozmístění nábytku a hraček. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny zejména na zvládání hygienických návyků, odloučení od rodičů

a dodržování základních pravidel třídy. V denním programu převažuje hra,
pohybové aktivity, říkadla s pohybem, zpěv, ratmizace a spontánní hry.

Třída Berušek je také zřízena pro mladší děti, obvykle ve věku 2 – 5 let.

Zařazujeme opět pohybové a hudební činnosti, spontánní hry, hry ve skupinkách, dbáme na vhodnou adaptaci dětí, zvládnutí odloučení od rodičů. Vždy přihlížíme k individuálním potřebám dětí.
 

Třída Motýlků – děti od 5 do 7 let. Výchovně vzdělávácí činnosti zaměřujeme na předškolní přípravu, abychom dětem co nejvíc usnadnili vstup do ZŠ.

 

 

 

Počty dětí na třídu jsou vysoké (okolo 23), mladší tří let je přijato pouze 1 dítě. Vzhledem k vysokému počtu dětí a jejich nízkému věku je individuální přístup k dětem složitý a velmi náročný pro učitelku. Ve třídách není zajištěn překryv učitelek v dostatečné míře ( z finančních důvodů).

Dětem zajišťujeme individuální přístup a možnost integrace vhodnou formou, např. zkrácený pobyt v MŠ, pobyt v MŠ s rodičem, možnost návštěvy MŠ v průběhu roku, návštěva zahrádky, dvorečku.
 

Provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hodin
Denní režim:

6.00 – 7.20 scházení dětí, ranní hry dle volby
(děti se scházejí ve třídě Berušek, v 7.20 odcházejí do své kmenové třídy)

7.30 – 9.30 ranní hry, cílené činnosti individuální i skupinové, jazykové
chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity

8.30 – 9.00 dopolední svačinka
9.00 – 9.30 dopolední zaměstnání, ranní kruh

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.00 oběd

12.00 – 12.15 hygiena, příprava na odpočinek

12.15 – 13.45 odpočinek, spaní, zařazování klidových činností pro nespící děti

13.45 – 14.30 hygiena, převlékání, úklid lůžka, odpolední svačinka

14.30 – 16.00 spontánní, řízené hry, pobyt venku, postupné rozcházení dětí

Denní řád je pružný, reagujeme na potřeby dětí. Denně zařazujeme pohybové aktivity, nabídka činností je vyvážená. Dětem se učitelka po celou dobu pobytu v MŠ plně věnuje, vytváří pohodovou atmosféru, komunikuje s dětmi, naslouchá jim. Není překračován počet dětí ve třídách, kapacita MŠ není využita, slučování tříd je ovlivněno pracovní náplní a pracovní dobou jednotlivých učitelek. Při pobytu venku dopomáhá školní asistent a pedagogové zajišťující překryv ve třídě Berušek
a Broučků.

 

Kpřerušení provozu MŠ dochází minimálně, zpravidla je to v období vánoc v délce shodné se ZŠ. V době letních prázdnin je provoz zpravidla první 3 týdny
v červenci. Provoz přizpůsobujeme počtu dětí.


V. Charakteristika vzdělávacího programu


Cíle předškolního vzdělávání:

 1. Rozvoj dítěte, jeho učení, poznávání

 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

1. cíl: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje učení

 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

 

 

2. cíl: osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

 

3. cíl: získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb

 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

 • vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)

 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá

 

Tyto cíle jsou pro učitelku základní orientací, aby vzdělávání směřovala k utváření dovedností, schopností, postojů a hodnot.

Cíle jsou přirozené a učitelka se jimi řídí nejen při plánovaných činnostech, ale i při veškerých spontánních a neplánovaných situacích běhen celého dne.
Cíle směřují od nižších k vyšším, odpovídají možnostem dětí, jejich limitům, jsou ověřitelné.

 

 

Stavíme vždy na základě vytváření pozitivních mezilidských vztahů:
Vztahy mezi učitelkou a dětmi – učit děti respektovat učitelku jako přirozenou autoritu, nikoliv ze strachu, učit je vyjádřit bez obav svůj názor. Vytvářet citové vazby, společné prožitky, empatie radosti, starostí i smutku.

Vztahy mezi dětmi navzájem – vzájemná tolerance mezi dětmi, podpora kamarádských vztahů, domluvou předcházet konfliktům, vzájemně si pomáhat, respektovat pravidla i názor druhého.

Vztahy mezi rodiči a dětmi – podporovat kladné vztahy v rodině, pozitivní city k dítěti, nepodmiňovat lásku poslušností, nepoužívat vůči dětem násilí, zastrašování, nevychovávat děti k sobectví, egocentrismu.
Stanovit dětem jasné „mantinely,“ být důslední. Podněcovat zájem rodičů o dění v MŠ.

Vztahy mezi kolektivem MŠ a rodinou – vytvářet mezi zaměstnanci MŠ a rodiči i prarodiči důvěru, rovnocenné partnerství, porozumění a snahu pro ujednocený výchovný přístup k dětem.Vzájemně komunikovat, snažit se o otevřenost, respektování se, důvěru. Zapojovat rodiče do akcí pořádaných MŠ.
Vztahy mezi zaměstnanci MŠ navzájem – laskavostí, trpělivostí, tolerancí a upřímnými vztahy, být příkladem dětem. Předávat si zkušenosti, každodenní vzájemný kontakt, být chápajícím a tolerantním člověkem.
Vztahy mezi MŠ a veřejností – prezentovat se na veřejnosti přirozeně a slušně. Komunikovat v patřičných mezích, dodržovat odstup při jednání s cizími lidmi. Prezentace dovedností, schopností dětí, podpora sebevědomí u dětí.

 

Formy a metody vzdělávání

Vzdělávání probíhá v průběhu celého režimu dne, ve všech činnostech mateřské školy. Všechny pedagogické pracovnice přizpůsobují vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. Vzdělávání je zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Využíváme odpovídající formy a metody práce.

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnosti dětí založeny na přímých zážitcích, podporujeme dětskou zvídavost

 • Situační učení, je založené na situacích, které dětem srozumitelně poskytuje ukázky životních souvislostí, využíváme spontánní sociální učení, založené na principu nápodoby

 • Didakticky zacílená činnost – tato činnost je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná. Tyto činnosti probíhají v menší skupině nebo individuálně (někdy je nelze uskutečnit dle představ pedagogických pracovníků – zvláště ve třídě Broučků a Berušek).

Vedeme děti k zájmu dívat se kolem sebe, k naslouchání a poznávání. Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené.

Součástí vzdělávacího programu je nabídka aktivit se zapojením rodičů, ZŠ a okolních institucí v obci.


 

VI. Vzdělávací obsah:

 

Školní vzdělávací program naší MŠ má název „ Rok se sovičkou“ je v souladu
s RVP PV. Jedná se o otevřený dokument s možností úprav, dodatků
a příloh.Pedagogové mohou kdykoli reagovat na konkrétní situace a zájmy dětí, vracet se k nesplněným cílům.
Učit děti uznávat hodnoty, na nichž je založena naše společnost a vést je k samostatnosti a schopnosti být člověkem ovlivňujícím dění kolem sebe. Je to cesta, kterou můžeme přispět k tomu, aby se v životě cítily šťastné. Poznání jim umožní najít si své místo ve společnosti, cílevědomě ovlivňovat svůj život a dění kolem sebe. Zaměřit se na ochranu přírody.

Spolupracovat s rodinou, která je základem, mít na zřeteli i následné instituce a spolupracovat s nimi. Sovička – maňásek bude děti provázet a motivovat ve všech vzdělávacích činnostech, oblastech. Sova je prezentována jako moudrý pták, bude dětem předávat informace a poznatky, bude s dětmi trávit čas v jejich domovech a to formou putování, kdy každý týden bude sovička u jiného dítěte v rodině. Společně
s rodiči zaznamenají pobyt sovičky v rodině do „kroniky“ a představí dětem ve školce.
Učitelka v MŠ je člověk, který udává směr, vytváří základní dovednosti, učí děti co je dobré, co je špatné, učí je samostatnosti a to vše cílevědomě, důsledně

a zejména svým osobním příkladem. Rozvíjí osobnost dítěte po stránce fyzické
a psychické tak, aby na konci předškolního období bylo samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny
a které ho v průběhu života očekávají. Učí děti poznatky, které prolínají všechny oblasti zakomponované v RVP.

 

Výsledky vzdělávání, kterých dítě dosáhne, jsou základem pro budování klíčových kompetencí a prolínají se v pěti vzdělávacích oblastech:

 

1. Biologická
2. Psychologická
3. Interpersonální
4. Sociálně – kulturní

5. Environmentální

Vědomé a systematické sledování a naplňování záměrů, které prolínají všemi oblastmi, je zárukou, že pedagog vede děti k osvojování kompetencí – soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.
Téma „Rok se sovičkou“ je rozčleněno do pěti bloků. Časově postupujeme od září až do konce školního roku, témata je možno v jednotlivých třídách přehazovat a to v souvislosti s počasím, děním v přírodě i v MŠ. Témata nejsou časově omezena, některá mohou být vynechána, jiná prodloužena.
Pět integrovaných (provázaných) bloků se navzájem prolíná a navazují na sebe, bloky se dělí na tematické celky.

 

 

Názvy integrovaných bloků:
1. Podzim se sovičkou
2. Co se děje kolem sovičky
3. Kouzlo a nebezpečí zimy
4. Jaro se probouzí
5. Minulost, dnešek, budoucnost sovičky

 


Celá verze ŠVP je k nahlédnutí v MŠ Hostěradice.