Obsah

REŽIM DNE:

 6.00 -    8.30 ( až 8.40 ) - dle jednotlivých tříd - spontánní hry a řízené činnosti

 8.30 -    8.50 ( až 9.00 ) dopolední svačinka

 9.00 -    9.30 řízené činnosti, pohybové činnost, hry

 9.30 -  11.30 pobyt venku (podle počasí a činností ve třídě)

11.30 - 11.40 oběd do 11.50 - 12.00

12.00 - 14.00 odpočinek ve své třídě

14.00 - 14.15 odpolední svačina ve své třídě

14.15 - 14.45 spontánní hra ve své třídě

14.45 - 16.00 spojení tříd do třídy Berušek, spontánní hra, pobyt venku, rozcházení dětí
Ráno od 6.15 do 7.30 je provoz MŠ zajišťován ve třídě Berušek, kde se děti postupně scházejí. V 7.45 se rozcházejí do svých tříd - Broučci, Motýlci,  kde je čekají různé hry, pohybové aktivity, výtvarné chvilky a řízené i neřízené činnosti. Od 9. 30 jsou děti venku
na zahrádce, vycházce, nebo na dvorečku, až do oběda - od 11.30 v jednotlivých třídách.
Po obědě děti odpočívají každý ve své třídě,  ve 14.00 se zbývající děti ze třídy Broučků přesunou do třídy Berušek. Odtud se děti postupně rozcházejí. Třída Motýlků přechází do Berušek ve 14.45.