Obsah

PLATBY V MŠ
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje od září 2024 zřizovatel, vždy na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního rok

 

Pro školní rok 2024/2025 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 400,- Kč.


Od září platba probíhá formou převodního příkazu - platba na účet č.: 27-6136320297/0100, variabilní symbol je jméno dítěte a číslo, které vám předá p. učitelka. 

Více informací - pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

stanovení úplaty Typ: DOC dokument, Velikost: 23.5 kB
 


 

 
Platba za stravování se platí v ZŠ u vedoucí ŠJ paní Krejčové dle stanovených termínů vyvěšených na nástěnce.
 
Cena stravného:

+viz. nástěnka

stravné