Obsah

UPOZORNĚNÍ:

S účinností od 1. ledna 2017 ukládá novela školského zákona zákonným zástupcům nové povinnosti - povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. 

Více viz. Školský zákon