Navigace

Obsah

Informace pro rodiče
 

Nadále platí, že ve školním roce, ve kterém dosáhne dítě 5ti let, je pro něj předškolní vzdělávání povinné.
 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - školním řádem.  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.
V době nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen dítě omluvit telefonicky, ústně, nebo sms třídní učitelce. V případě dlouhodobé nepřítomnosti  - 1 měsíc a více, je nutno vyplnit omluvenku dítěte a to písemně.