Obsah

Historie předškolního vzdělávání v obci

 

Předchozí budova pocházela ze začátku minulého století. Provozu MŠ sloužila od konce padesátých let a velká rekonstrukce proběhla v letech 1977 - 1978. Historie předškolní výchovy v obci však sahá až do let 1928. V době protektorátu a ve 2.světové válce byla činnost MŠ přerušena a obnovena v letech 1946/47. Záznamy v kronice nám charakterizují výchovný směr poválečných let a zároveň upozorňují na malý zájem občanů o tuto instituci.

Vliv MŠ se však upevňoval zásluhou tehdejší ředitelky Anežky Vospělové a zvýšením populace v obci vznikla nutnost zabezpečit dostatečný provoz, aby mohly do MŠ přicházet všichni zájemci. Z toho důvodu byla MŠ postupně přestavěna a vznikly tři třídy s ložnicemi, umývárnami a šatnami. Mimoto byla v přízemí situována školní kuchyně s jídelnou, sklady na potraviny a kancelář pro ředitelku školy. V těchto letech 1976 - 1982 bylo zapsáno ve všech třídách přibližně 30 - 35 dětí.

Koncem osmdesátých let však počet narozených dětí klesal a v roce 1991 byl provoz zúžen pouze na 2 třídy. Počet dětí se v té době snížil přibližně na 50 dětí.

Jelikož budova potřebovala stále více oprav, poměrně finančně náročných, přistoupilo se k řešení vystavět budovu novou. Tato nám slouží od 1.1.2007, v roce 2017 jsme oslavili desáté výročí otevření nové budovy - Den otevřených dveří. Daří se nám naplňovat kapacitu MŠ většinou od 60 - 68 dětí.