Obsah

Projekty

Místní akční plán Rozvoje vzdělávání

Projekt

 

Šablonky Hostěradicím II

projekt šablonky

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008579

Projekt

Mateřská škola Hostěrdice je zařazena do projektu MAP II, (Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II) podporovanou aktivitou je organizace besed a aktivit na podporu čtenářské gramotnosti (besedy se spisovateli, spolupráce s knihovnami v obcích a Městskou knihovnou v MK aj).

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V týdnu od 1. do 7.6.2017 jsme se zapojili do projektu Celé česko čte dětem, a to tím, že jsme si pozvali některé starší školáky ze ZŠ, aby našim dětem přečetli pohádku před odpoledním odpočinkem. POzvání přijala také babička od Tobiáška a dětem s radostí přečetla několik pohádek, DĚKUJEME


Andejka čte u Motýlků                   Hanička čte u Broučků
Projekt Celé česko čte dětem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..

 

-----------------------------------------------------------

Projekt

Šablonky Hostěradicím REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006524 

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Evropská unie

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

 

Více informací o projektu naleznete ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mšmt