Obsah

Označení mateřské školy
Mateřská škola , Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace
 
Adresa mateřské školy
Mateřská škola
671 71 Hostěradice 81
tel.702 673257, 603 781631
od 1.1.2003 příspěvková složka obce, MŠ s právní subjektivitou
IČ:70997276
 
Zřizovatel
Obecní úřad Hostěradice, tel.515 333 113
Starosta obce – Martin Vančura
IČO 292834
 
Ředitelka mateřské školy
Hana Kellnerová, Višňové 336, 
Vzdělání: SPgŠ Znojmo, obor vychovatel, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 
 
Provoz MŠ
 
6.00– 16.00 hodin
počet tříd: 3 celodenní
kapacita školy 75
počet zapsaných dětí k 1.9.2023– 70 dětí
skladba tříd: I. třída – Berušek , věk dětí - od 2 do 6 let – 24 dětí, 
                  II. třída - Broučků, věk dětí – od 2 do 6let – 23 dětí
                  III.třída – Motýlků -věk od 2 do 6 let- 23dětí

Třída Berušek - p. uč. Iveta Vránová, p. uč. Hana Jelínková

Třída Broučků - p. uč. Mgr. Lenka Krejčová, asistent pedagoga Eva Sklenská

Třída Motýlků -  p. uč. Monika Poláková, p. uč. Mgr. Sabina Bognerová , asistent pedagoga Vendula Tvarůžková

 

 

 
počet pedagogických pracovnic: 8
počet  nepedagogických pracovnic: 3
spádový obvod MŠ: Hostěradice, Chlupice, Míšovice
datum zařazení do sítě škol, předškolních zařízení, školských zařízení:1.9.1996