Navigace

Obsah

Dětský den

Děti plnily různé úkoly. Za splněný úkol dostaly razítko. V MŠ pak na ně čekala sladká odměna. Den plný her jsme si všichni užili.
Dopoledne jsme završili úklidem hřiště - sběr odpadků.