Navigace

Obsah

PLATBY V MŠ
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka vždy na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního rok

 

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 200,- Kč.

Více informací viz. oddíl legislativa, pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
 

Školkovné můžete zaplatit i předem, po domluvě s p. učitelkou buď na půl roku, nebo na celý školní rok.
 

 

 
Platba za stravování se platí v ZŠ u vedoucí ŠJ paní Krejčové dle stanovených termínů vyvěšených na nástěnce.
 
Cena stravného:

 

 
Strávníci
3 - 6 let
Strávníci
7let
Svačina
7,00
8,00
Oběd
19,00
22,00
Svačina
6,00
6,00