Navigace

Obsah

 

 

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
Hostěradice 81, IČO70997276, mshost@seznam.cz, www. mshosteradice.cz

                                   

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU 2018

                                                                                                                                                                                                                      

               OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ  č. j. 37/2018

 Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, př.organizace, zastoupená ředitelkou Hanou Kellnerovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:
 


Uchazeč registr. číslo:

 

Rozhodnutí:
 

02/2018

Přijat/a

04/2018

Přijat/a

06/2018

Přijat/a

07/2018

Přijat/a

08/2018

Přijat/a

09/2018

Přijat/a

10/2018

Přijat/a

11/2018

Přijat/a

               12/2018 Přijat/a
13/2018 Přijat/a
14/2018 Přijat/a
15/2018 Přijat/a
16/2018 Přijat/a
17/2018 Přijat/a
18/2018 Přijat/a
19/2018 Přijat/a
20/2018 Přijat/a
21/2018 Přijat/a
22/2018 Přijat/a
24/2018 Přijat/a

 

 


Datum zveřejnění: 9. 5. 2018
                                Hana Kellnerová ředitelka mateřské školy                                           

 

                                                                                                                                                                            

Přijímání dětí do MŠ

Do MŠ přijímá děti ředitelka školy dle stanovených kriterií.

Zápis:

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí je vyvěšeno v budově MŠ - vstupní dveře a také na www.mshosteradice.cz.

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Hostěradice stanoveny dne 12. 3. 2018

  ⇒Kritéria přijetí

                

Dokumenty ke stažení - evidenční list dítěte:

 

Strana 1 - ke stažení

Strana 2 - ke stažení