Navigace

Obsah

 

Zápis dětí na daný školní rok se koná vždy začátkem měsíce května, bližší informace vám podáme ve školce, nebo na tel.č. 603 781 631

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
Hostěradice 81, IČO70997276, mshost@seznam.cz, www. mshosteradice.cz

                                   

 

                                                                                                                                                                                                                      

               OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ  č. j. 47/2019                                     

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, př.organizace, zastoupená ředitelkou Hanou Kellnerovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:


 


Uchazeč registr. číslo:

 

Rozhodnutí:
 

02/2019

Přijat/a

03/2019

Přijat/a

04/2019

Přijat/a

05/2019

Přijat/a

06/2019

Přijat/a

08/2019

Přijat/a

09/2019

Přijat/a

10/2019

Přijat/a

12/2019

Přijat/a

13/2019

Přijat/a

14/2019

Přijat/a

15/2019

Přijat/a

16/2019

Přijat/a

17/2019

Přijat/a

18/2019

Přijat/a

19/2019

Přijat/a

 

 
Datum zveřejnění: 13. 5. 2019
HanaKellnerová

ředitelka mateřské školy

 

 

Přijímání dětí do MŠ

Do MŠ přijímá děti ředitelka školy dle stanovených kriterií.

Zápis:

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí je vyvěšeno v budově MŠ - vstupní dveře a také na www.mshosteradice.cz.

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Hostěradice, Hana Kellnerová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

  2. Děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2016 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)

  3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

  4. Děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším, děti mladší 3 let nemají na přijetí právní nárok)

  5. Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.

Sezam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ
po dobu 15 dní.

 

V Hostěradicích dne 21. 3. 2019

                

Dokumenty ke stažení - evidenční list dítěte:

 

Strana 1 - ke stažení

Strana 2 - ke stažení