Navigace

Obsah

 

Zápis dětí na školní rok 2019/2020 se koná 9. 5. 2019, bližší informace najdete v sekci Informace pro rodiče  - nástěnka, děkujeme

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
Hostěradice 81, IČO70997276, mshost@seznam.cz, www. mshosteradice.cz

                                   

 

                                                                                                                                                                                                                      

               OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ  č. j. 47/2019                                     

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, př.organizace, zastoupená ředitelkou Hanou Kellnerovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:


 


Uchazeč registr. číslo:

 

Rozhodnutí:
 

02/2019

Přijat/a

03/2019

Přijat/a

04/2019

Přijat/a

05/2019

Přijat/a

06/2019

Přijat/a

08/2019

Přijat/a

09/2019

Přijat/a

10/2019

Přijat/a

12/2019

Přijat/a

13/2019

Přijat/a

14/2019

Přijat/a

15/2019

Přijat/a

16/2019

Přijat/a

17/2019

Přijat/a

18/2019

Přijat/a

19/2019

Přijat/a

 

 
Datum zveřejnění: 13. 5. 2019
HanaKellnerová

ředitelka mateřské školy

 

 

Přijímání dětí do MŠ

Do MŠ přijímá děti ředitelka školy dle stanovených kriterií.

Zápis:

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí je vyvěšeno v budově MŠ - vstupní dveře a také na www.mshosteradice.cz.

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Hostěradice, Hana Kellnerová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

  2. Děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2016 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)

  3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

  4. Děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším, děti mladší 3 let nemají na přijetí právní nárok)

  5. Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.

Sezam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ
po dobu 15 dní.

 

V Hostěradicích dne 21. 3. 2019

                

Dokumenty ke stažení - evidenční list dítěte:

 

Strana 1 - ke stažení

Strana 2 - ke stažení