Navigace

Obsah

 

Zápis dětí na školní rok 2019/2020 se koná 9. 5. 2019, bližší informace najdete v sekci Informace pro rodiče  - nástěnka, děkujeme

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
Hostěradice 81, IČO70997276, mshost@seznam.cz, www. mshosteradice.cz

                                   

 

                                                                                                                                                                                                                      

               OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ  č. j. 150/2018

 Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, př.organizace, zastoupená ředitelkou Hanou Kellnerovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:
 


Uchazeč registr. číslo:

 

Rozhodnutí:
 

030/2018

Přijat/a

 

    Datum zveřejnění: 29. 10. 2018                                                                                                                                                                        

Přijímání dětí do MŠ

Do MŠ přijímá děti ředitelka školy dle stanovených kriterií.

Zápis:

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí je vyvěšeno v budově MŠ - vstupní dveře a také na www.mshosteradice.cz.

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Hostěradice stanoveny dne 12. 3. 2018

  ⇒Kritéria přijetí

                

Dokumenty ke stažení - evidenční list dítěte:

 

Strana 1 - ke stažení

Strana 2 - ke stažení